E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Konkurs për vende të lira pune

Shkolla e muzikës "Amadeus" shpall konkurs për vende të lira pune

Dy mësimdhënës të kitarës
Një mësimdhënës i violës 

Kandidatët duhet të:

Kenë të përfunduar shkollimin bachelor instrumental për drejtimet e lartcekura

Kenë përvojë të punës me nxënës ( përparësi)

Njohin Gjuhën angleze për punën me nxënës jo kosovarë

Fleksibil në përshtjen e orarit të punës (e domosdoshme)

Jenë komunikativ, të hapur dhe bashkëpunues

 

Të interesuarit luten të dërgojnë CV-në në info@shkollaamadeus.com ose shkollaemuzikesamadeus@gmail.com

 

Do të kontaktohen vetëm të përzgjedhurit për intervistë