E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Koncerti i festave të fundvitit 2021

Koncerte të bukura do të prezentojnë nxënësit tonë sot

Kënaqësi të shpalosim punën e mirë që është bërë nga fillimi i vitit shkollor 2021/2022

Nxënësit përvec pikave solistike do të paraqiten edhe me pika duo, trio dhe së bashku me kor dhe ansambël.

Shumë suksese e mbarësi për nxënësit dhe mësuesit!

Dhjetor 2021, Prishtinë