E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Shkolla e muzikës "Amadeus” - Përfituese e granteve përkrahëse nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe agjencionit federal amerikan MCC

Shkolla e muzikës "Amadeus” është përfituese e granteve përkrahëse nga Millennium Foundation Kosovo (MFK) dhe agjencionit federal amerikan MCC.

Me ndihmën e grantit ‘Gratë Ndërmarrëse në Energji’ së bashku me investime vetanake, arritëm të bëjmë këto ndryshime:

- Nderrimin e dyerve të jashtme dhe të brendshme për ruajtjen e ngrohtësisë gjatë ditëve të dimrit

-Blerjen e frigoriferit dhe klimave efiçiente për ngrohje dhe ftohje, të cilat kursejnë energjinë deri në 55% për dallim nga paisjet e kaluara që kishim.

Ky investim ka mundësuar rritjen dhe efikasitetin e biznesit tonë, si dhe kursimin e energjisë elektrike.

Programi #WomeninEnergy u mundësua nga @millenniumfoundationks dhe @mccgov, për të ndihmuar gratë ndërmarrëse të rrisin bizneset e tyre përmes investimit në masa të efiçiencës së energjisë.

Janar 2022