E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Koncertet pranverore

Më 24, 28 dhe 30 Mars u mbajtën koncertet pranverore të vitit shkollor 2022/2023. Koncertet ishin të ndara sipas klasave të mësimdhësve dhe u mbajtën në sallën koncertale të shkollës "Amadeus"
Mars 2023