E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Shkolla e muzikës Amadeus filloi regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2015/2016

Shkolla e muzikës Amadeus filloi regjistrimin e nxënësve për vitin shkollor 2015/2016

25 gusht 2015