E licencuar nga "MASHT" nga viti 2002

Si te bëhesh pjesë e jona ?

Për tu bërë nxënës i shkollës së muzikës Amadeus, se pari kandidati i nënshtrohet një testi ritmik dhe melodik.

Pastaj pas plotësimit të aplikacionit, dhe kompletimit te dokumentacionit të nevojshëm, në marrëveshje me profesorin e lëndës (drejtimit të zgjedhur) caktohet orari i mësimit dhe fillohet me orët mësimore. 

Dokumentet e nevojshme për regjistrim:

Apliko Online